โครงการวิจัยเพื่อให้ได้เทอร์มอลลี่วู้ดจากไม้ยางพารา
( Chemical Free Rubber Wood )
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก

ฝ่ายฝึกอบรม (Training)

ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและฝึกอบรม
 
นาวสาวภคมณ สายขุนทด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
และฝึกอบรม

โครงการวิจัยเพื่อให้ได้เทอมอลลี่วู้ทสำหรับไม้ยางพารา ได้กำหนดที่จะจัดฝึกอบรมและถ่ายทององค์คงามรู้ เทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการ โดยรับจำนวนจำกัด และจัดแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 และ 2 นั้น จะทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจะให้มีการปฏิบัติการจริงในโรงงานต้นแบบ ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เห็นอุปกรณ์ วิธีการ ซึ่งเป็นของจริง ผู้เข้าฝึกอบรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรีมอุปรณ์ความปลอดภัยไปด้วย ประกอบด้วย หมวกนิรภัย รองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดปากและจมูก

สำหรับการอบรมในกลุ่มที่ 3 จะฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้สนใจจะได้เอกสาร องค์ความรู้ ทฤษฎี ข้อมูลวิธีการ แต่เป็นการบรรยาย และให้ดูรูปประกอบเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครเพื่อจองที่ไว้ก่อน เนืองจากจำกัดจำนวนคน อันเป็นข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบด้วย

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 1  ระหว่าง วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2561
สถานที่ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(วันที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 09.00 - 17.00น. & วันที่ 8 ก.ย. 61 เวลา 09.00 - 12.00น. )
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2561
สถานที่ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(วันที่ 8 ก.ย. 61 เวลา 13.00 - 17.00น. & วันที่ 9 ก.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.30น. )
รุ่นที่ 3  วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.00น. (การบรรยายและรูปภาพประกอบ)
สถานที่ : โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ วิภาวดีรังสิต 42 กรุงเทพมหานคร
   
 
 
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม (ประสานงานวิจัย)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512   มือถือ : 097 - 074 4294   Line ID : fss009
การติดต่อ
| ฝ่ายประชาสัมพันธ์ |          | ฝ่ายโรงงาน |            | ฝ่ายการตลาด |       | ฝ่ายฝึกอบรบ |      | Home |