วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 17.00 - 21.00 น.

 

เป็นงานพบปะสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในกลุ่มสมาชิก เครือข่าย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่มีเป้าหมาย นโยบายและทิศทาง ในการพัฒนาไม้เศรษฐกิจ เชิงระบบ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ รวมถึงการ ร่วมมือ รวมกลุ่มกันในการพัฒนา
  - ชาคุณภาพดี จาก ดอยสูง
  - อาหาร สด ๆ เป็น ๆ จากทะเล
  - ถ่านไม้คุณภาพสูง วังน้ำเขียว กับ เนื้อคุณภาพดีกำแพงแสน


สนับสนุนกิจกรรมโดยการซื้อบัตรร่วมงานราคา 500 บาท

ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วแจ้งการโอนเงินมาที่นี่
หรือ
ชำระหน้างาน